Deze webpagina probeert enige wegwijs te bieden in het kluwen van instanties verantwoordelijk voor de wegeninfrastructuuren het wegverkeer in België. Niet alleen treft u hier links aan naar websites van regionaal en federaal opererende diensten en organisaties, ook komen hier de talrijke en veelzijdige sites van de in wegen en verkeer geïnteresseerde internetgebruikers aan bod.

Gewestelijke instanties | Federale instanties | Niet-officiële websites
Gewestelijke instanties

Snel naar: Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest

Het beheer (dit is de aanleg, het onderhoud en de exploitatie) van het hoofdwegennet is sinds de staatshervorming van 1988-1989 een gewestelijke bevoegdheid. In Vlaanderen is het Agentschap Wegen en Verkeer (A.W.V.) de verantwoordelijke administratie, residerend onderde minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO 1), die de Waalse gewestwegen en autosnelwegen beheert, maakt deel uit van de Service public de Wallonie (SPW). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Mobiel Brussel (voorheen het Bestuur Uitrusting en Vervoer) in voor de exploitatie van de gewestwegen. De structuur van de administraties is duidelijk omschreven op hun respectieve websites.

Hieronder treft u een aantal links aan naar websites van gewestelijke instanties met betrekking tot wegen en verkeer.

Vlaams Gewest
Agentschap Wegen en Verkeer
 • Vlaams Verkeerscentrum
  De meest actuele informatie over de toestand op de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen.
 • Mobiel Vlaanderen
  Vlaamse portaalsite voor informatie over mobiliteit en openbare werken.
 • Wegen.Vlaanderen.be
  Gedateerde website van de Vlaamse wegbeheerder, die niettemin interessante info aanbiedt.
 • Flitspalen in Vlaanderen
  Het hoe en waarom van flitspalen, met ondermeer de locatie ervan langs de gewestwegen.
 • Wegenwerken.be
  Alle info over de huidige wegwerkzaamheden in Vlaanderen op één website.
 • Meldpunt Wegen en Vlaamse Wegentelefoon (0800-122 66)
  Twee manieren om bijvoorbeeld gevaarlijke wegsituaties en de slechte staat van een wegdek of van bewegwijzering te melden.
 • Uitweg
  Tijdschrift over mobiliteit en verkeer.
 • De Lijn
  Site van de Vlaamse vervoersmaatschappij.
 • VAB
  Website van de Vlaamse Automobilistenbond.
 • Werken Antwerpen
  Alle info over de huidige en toekomstige infrastructuurprojecten in de Antwerpse agglomeratie.
 • BAM
  Site van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
 • Liefkenshoektunnel
  Site van de NV die deze toltunnel beheert.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mobiel Brussel

Waals Gewest
Autoroutes et routes de Wallonie

Terug naar boven

Federale instanties

Belangrijke bevoegdheden betreffende het wegvervoer werden niet geregionaliseerd. Zo zijn bijvoorbeeld het verkeersreglement, de rijbewijzen en de voertuigeninschrijving stuk voor stuk federale aangelegenheden. De FOD Mobiliteit, de administratie die zich met deze taken bezighoudt, speelt voorts een grote rol in het infrastructuurbeleid in de hoofdstad.

Hieronder vindt u een aantal links aan naar websites van instanties met betrekking tot wegen en verkeer die actief zijn op het federale niveau.


Terug naar boven

Niet-officiële websites

Terug naar boven
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennetBesluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegenOntwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebrachtVoor alle vragen, opmerkingen en suggestiesHét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland