Info en gebruiksvoorwaarden

Over deze website

Wegen-Routes.be is een website, opgesteld met louter informatieve doeleinden. Het is noch een commerciŽle, noch een overheidswebsite.

De website, beheerd door Rien van de Wall (e-mail), kwam in december 2007 tot stand met de bedoeling om de kennis, opgedaan tijdens een historisch onderzoek gedurende de periode 2005-2007, voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit onderzoek gebeurde in het kader van een licentiaatsverhandeling binnen de opleiding Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Ik heb in alle gevallen getracht de rechthebbende eigenaars te achterhalen van het op deze site gebruikte beeldmateriaal. Waar dat mogelijk was, heb ik heb deze op de afbeeldingen vermeld.

Dank aan Xavier Oberneck voor de hulp bij het opstellen en/of verbeteren van de Franstalige teksten.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle webpagina's geplaatst onder de domeinnaam 'http://www.wegen-routes.be'. Het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. De beheerder van Wegen-Routes.be kan deze voorwaarden op elk tijdstip wijzigen.

Onder 'informatie' wordt verstaan: alle teksten, afbeeldingen, layout- en grafische elementen, en andere items die deel uitmaken van deze website.

Copyright Wegen-Routes.be

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke (privť) en niet-commerciŽle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om de informatie die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om de informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden. Korte aanhalingen uit webpagina's zijn toegelaten - tenzij voor commerciŽle doeleinden - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Informatie op de website

De beheerder van Wegen-Routes.be heeft grote zorg besteed aan de creatie van deze website en aan het correct en objectief weergeven van de informatie. Niettemin kan de website onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De beheerder staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De beheerder behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk ogenblik te wijzigen. De beheerder is niet aansprakelijk voor initiatieven die de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden. Deze links worden uitsluitend aangebracht ter informatie aan de gebruiker. De beheerder van Wegen-Routes.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's, en is in geen geval aansprakelijk voor hun inhoud of kwaliteit. Het plaatsen van links betekent niet noodzakelijk dat de beheerder van Wegen-Routes.be op de een of andere manier samenwerkt met de uitbaters van voornoemde websites of webpagina's, of dat hij de inhoud ervan goedgekeurd heeft.

Vorige pagina | Terug naar boven
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hťt forum over weginfrastructuur en verkeer in BelgiŽ en Nederland